&nbsp

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Dom za odgoj djece i mladeži  Zadar uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 172/03,114/10, 77/11). Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, te su istim propisana načela prava na pristup informacijama, iznimke od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Domu za odgoj djece i mladeži Zadar. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:
• na adresu Dom za odgoj djece i mladeži Zadar, ulica Bana Josipa Jelačića 8, 23000 Zadar
• na broj fax-a: 023/ 231-393
• elektroničkom poštom na:
• donijeti osobno u računovodstvo Doma za odgoj djece i mladeži Zadar, radnim danom od 07:00 do 15.00 sati.
Za dodatne informacije molimo nazovite službenika za informiranje na broj telefona: 023/ 234-822


 JAVNI NATJEČAJI


SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA


SJEDNICE STRUČNOG VIJEĆA


PROGRAM RADA DOMA I IZVJEŠĆE O RADU DOMA


PROJEKTI


OSTALO

 


DOKUMENTI

 


NATJEČAJI

 


PUBLIKACIJE, BROŠURE I DR.