dom.za.odgoj.zadar@​email.t-com.hr

Opći podaci

Dom za odgoj djece i mladeži - Zadar ustanova je socijalne skrbi u nadležnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, koja pruža usluge djeci i mladima sa problemima u ponašanju i poteškoćama mentalnog zdravlja. Zakon o socijalnoj skrbi dostupan je na slijedećem linku: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_157_3289.html.

Dom na području Grada Zadra funkcionira od 1969. godine. Djelatnost Doma je pružanje usluga socijalne skrbi izvan vlastite obitelji za zadovoljavanje socijalno-zaštitnih potreba djece i mladeži u dobi do 21. godine života.

Sjedište Doma je u ulici Bana Josipa Jelačića br. 8.

Kontakt informacije:

Ravnatelj: Ljiljana Šarić, dipl. soc. pedagog (023/234-821)

Voditelj Odjela timske procjene, prihvata i tretmana: Zoran Jovičić, prof. psih. (023/234-831)

Voditelj Odjela boravka i savjetovanja: Nevena Čizmin, prof. ped. (023/234-829)

Marina Milivojević, prof. psihologije i psihoterapeut (023/234-822)

Jelica Dadić, dipl. soc. radnik (023/234-824)

Katarina Pavičić, dipl. def. soc. pedagog (023/234-833)

 

Fax: 023/231-393, e- mail: \\\\"\\"\">