&nbsp

Naši ciljevi

 

VIZIJA
Naša vizija su djeca i mladi koji se usprkos rizičnim uvjetima u kojima su živjeli, aktivno i produktivno integriraju u život društvene zajednice.

MISIJA

Naša misija -  kroz interdisciplinarni rad stručnjaka te suradnju s dionicima socijalne skrbi i lokalne zajednice:
•    Pružati okruženje sigurno od rizika za djecu i mlade s poremećajem u ponašanju i drugim poremećajima.
•    Mijenjati socijalno neprihvatljive oblike ponašanja djece i mladih.
•    Pružati savjetodavni rad djeci, mladima i roditeljima.